התערבות בני משפחה בסכסוך

Man supporting mother during arm wrestling competition with wife, family battle

 

משפחה מעורבת יכולה להוות גורם תמיכה משמעותי מאוד בזמן משבר, אך ישנן התערבויות העשויות לגרום לנזק.

ישנם בני משפחה הנושאים בילדותם תפקידים שונים במשפחתם הגרעינית. תפקידים אלו נבעו בעיקר מצרכים פסיכולוגיים של המשפחה ומטרתם הייתה לשמור על איזון המשפחה.

בבגרות, בעקבות אירועים שונים, עשויים תפקידים אלו להמשך או להתעורר. ישנם אחים שתפקידם היה לגונן על אחיהם הקטנים, ישנם כאלו שתפקידם היה לווסת את המתח במשפחה או לשמור על הוריהם שלא יתפרקו. במודע או שלא במודע, נסיבות חיים שונות עלולות לעורר צורך להיכנס לתפקידים אלו גם בבגרות ולהיות מופעלים מאירועי ודפוסי העבר.

כאשר אחד מבני המשפחה מעורב בסכסוך, יכול להיווצר מצב בו בן משפחה אחר חש דחף עז להתערב במטרה לסייע. גם כאשר הכוונה המוצהרת טובה, המעורבות הרגשית הגבוהה אינה תמיד יעילה ואף עלולה לחבל במאמצים לפתור את הסכסוך. בהתערבות עשויים להיכנס שיקולים רגשיים, דפוסים מן העבר וצרכים של בן המשפחה המתערב. אשר אלו אינם בהכרח משרתים את בן המשפחה אשר נקלע לסכסוך.

כך למשל יכול להיות מצב בו אח אשר גונן על אחותו בילדותם, מתערב בסכסוך גירושין שלה ומעודד אותה להיכנס למאבק במקום להגיע להסכמות. כאשר הצורך הלא מודע במאבק הוא שלו ולא של אחותו. התערבות כזו עלולה לגרום לשסע להעמיק וליצור בעיות נוספות.

סיוע של גורמי מקצוע ניטרליים מתחום הגישור והטיפול, בעלי ידע מקצועי יכולים לסייע במיתון הסכסוך תוך לווי ותמיכה לקבלת החלטות שקולה ויעילה.