בדידות

"היכן בני האדם ?  שאל הנסיך הקטן- אני מרגיש עצמי בודד במדבר זה…. אפשר לחוש בדידות גם בקרב בני האדם, אמר הנחש." אנטואן דה סנט אכזיפרי "הנסיך הקטן" . הבדידות מוכרת כחוויה אוניברסלית, אך יחד עם זאת היא מוגדרת כחוויה סובייקטיבית. היא קשורה לציפיות ושביעות רצון מקשרים חברתיים, כך שפער בין מה שאדם רוצה לבין מה […]

קיפאון וצמיחה

תקשורת עם אחרים מתחילה בתקשורת עם עצמנו, עם הקשבה לקולות הפנימיים הקיימים בתוכנו.  יש בנו קולות הקוראים לעשייה ותנועה קדימה וקולות הקוראים להאטה, עצירה ואף קיפאון. מדוע אנחנו כל כך פוחדים לעצור ? קיפאון נתפס כמצב שלילי,הוא מזוהה כמצב של כישלון, מצב ממנו אנו שואפים לצאת .קיפאון הוא חוסר תזוזה, הוא עצירה, מצב הנצפה כסטטי, צורה כלשהי של מוות […]